ரொறன்ரோதமிழ்ச்சங்கம்: மாதாந்த இலக்கியக்கலந்துரையாடல் “கனடியத்தமிழ்த்திரைப்படங்கள்: இதுவரையில்……….”

நிகழ்வுகளைக் கண்டு களிப்போம்!நிகழ்ச்சிநிரல்

பிரதமபேச்சாளர்உரை: திரு.கந்தசாமிகங்காதரன்

சிறப்புபேச்சாளர்கள்உரை: “கனடாவில்தமிழ்த்திரைப்படத்தயாரிப்பு: பட்டதும்அறிந்ததும்” –  திரு.எஸ்.ஶ்ரீமுருகன் |திரைப்படஇயக்குனராக என்அனுபவங்கள்” – திரு. லெனின்எம்.சிவம்” } “விமர்சகர் பார்வையில் கனடியத்தமிழ்த்திரை” –திரு .ரதன்

ஐயந்தெளிதல்அரங்கு

நாள்: 30-04-2016 | நேரம்: மாலை 3:00 முதல் 7:00 வரை | இடம்: ரொறன்ரோதமிழ்ச்சங்கம் | 3A, 5637, Finch Avenue East, Scarborough, M1B 5k9
தொடர்புகளுக்கு: அகில்- 416-822-6316

அனைவரையும்அன்புடன்அழைக்கிறோம்
torontotamilsangam@gmail.com