இரவு!

எனது வலைப்பதிவுக்காக Night  என்னும் தலைப்பிலெழுதிய ஆங்கிலக் கவிதையின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு.

Poem: The  (M) Other land!  By V.N.Giritharan

தாய்ப்பறவை தனது
சிறகுகளைப் பரந்து
விரிக்கிறது.

கருமையின் சிறகுகள்.

தாயின் வெதுவெதுப்பான
தழுவலின் கீழ்
இப்பொழுது குஞ்சுகள்
அமைதியாகத்
தூங்கலாம்
விடியும் வரை.

Poem: Night By V.N.Giritharan

The mother bird
stretches its wings.

Wings of darkness.

Under the mother’s
warmish embrace,
now
the chicks can
sleep peacefully
until
dawn

 


கவிதை: ஐன்ஸ்டைன், அப்பா மற்றும் நான்!

– வ.ந.கிரிதரன்

– எனது வலைப்பதிவுக்காக Poem- Einstein, My Dad and I By V.N.Giritharan என்றெழுதிய ஆங்கிலக் கவிதையின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு. –

நட்சத்திரங்கள் நிறைந்த
இரவு வானை
அப்பாவினருகில்,
முன்றிலிலிருந்து
அவதானித்தல்,
இனியதொரு பால்யகாலத்து
நினைவு.

‘ஈஸி சேரில்’ படுத்திருக்கும்
அவரின்
சாறம்
எனக்குத் தொட்டில்.

தொட்டிலில்
அவரைச் செவிமடுத்து,
இரவு வானைப் நோக்கிப்
படுத்திருத்தல்
எனக்குப் பிடித்த பொழுதுபோக்கு.

அவர் நட்சத்திரங்களைப் பற்றிப் பேசுவார்;
அவர் கிரகங்களைப் பற்றிப் பேசுவார்;
அவர் செயற்கைக் கிரகங்களைப் பற்றிப் பேசுவார்;
அவர் இன்னும் பல வானியற் பொருட்களைப்
பற்றிப் பேசுவார்.

நான் கேட்டுக் கொண்டிருப்பேன்;
கேட்டுக் கொண்டிருப்பேன்;
மிகவும் அதிக விருப்புடன்
கேட்டுக்கொண்டிருப்பேன்.

அவரைச் செவிமடுக்கையில் நான் அதிசயமடைவேன்.
அவரைப் பார்க்கையில் நான் வியப்புறுவேன்.

இவ்விதமான அற்புதமான கணங்களிலொன்றில்
அவர் அல்பேர்ட் ஐன்ஸ்டைன் பற்றிக் கூறினார்.
அதுதான் முதல் முறையாக அவரைப்பற்றி
நான் கேட்டது.
அன்று முதல் என் விருப்புக்குரிய
அறிவு மிக்க மனிதராகி விட்டார்
அவர்.

வெளியும் நேரமும்
இனியும் வேறு வேறல்ல;
இனியும் சுயாதீனமானவையல்ல.
ஒளி வேகம் தவிர்த்து
சார்பானவை,
.
வெளியும் நேரமும்
இனியும் வேறு வேறல்ல;
ஆனால்
பிரிவற்ற
வெளி_நேரத் தொடர்ச்சி.

நாம் வெளி-நேரத் தொடர்ச்சியில்
இருக்கின்றோம்
அவர் பிரகடனம் செய்தார்.

ஐன்ஸ்டன், ஒரு வானியல்
அறிஞர்.
உண்மையான
வெளி-நேரம் பற்றிய
அறிவுப் புரட்சிவாதி.


 Poem: The  (M) Other land!  By V.N.Giritharan

Poem- Einstein, My Dad and I By V.N.Giritharan

looking at the starry night sky,
Beside my dad,
in front of our house,
A sweet childhood memory!

As he lay down on the easy chair,
I find a hammock in the 
Sarong he wore..

While looking at the night sky,
listening to him
from the hammock
where I lay down
is my favorite pass time.

He talked about stars;
He talked about planets;
He talked about satellites;
He talked about many other
astronomical things.

I listened; listened; listened
with great interest.

I felt wonder when listening to him.
I felt astonishment when looking at him.

In one of these precious moments,
He talked about Albert Einstein.
That was the first time
I heard about him.
he has been my favorite
person of knowledge
there after.

Space and Time are
no longer separate;
No longer absolute,
but relative
except
the speed of light.

Space and Time are
no longer separate
entities,
but
A non separable.
space-time continuum.

We exist in
the space-time continuum,
he declared.

Einstein, A man of
cosmic intellect;
A true
knowledge – revolutionary
on space-time.


* Sarong – A fabric often wrapped around the waist and worn by men and women in many Asian countries.