தோழர் சண்முகதாசன் அவர்களின் “ஒரு கம்யுனிசப் போராளியின் அரசியல் நினைவுகள்” நூல் அறிமுக மற்றும் விமர்சன அரங்கு

தோழர் சண்முகதாசன் அவர்களின் “ஒரு கம்யுனிசப் போராளியின் அரசியல் நினைவுகள்” நூல் அறிமுக மற்றும் விமர்சன அரங்கு

காலம் – 20th October 2012 , 3.00 P.M
இடம் – Walthamstow Quaker Meeting House, 1a Jewel Road, London E17 4QU
தலைமை – தோழர் வேலு அவர்கள்
மேலதிக விபரங்கட்கு: தோழர் பாலன் – 00447753465573

tholar2003@hotmail.com