நூல் விற்பனை: திருமதி ஏ.சி. ஜரீனா முஸ்தபாவின் ‘அவளுக்குத் தெரியாத ரகசியம்’ (நாவல்) !

நூல் விற்பனை: திருமதி ஏ.சி. ஜரீனா முஸ்தபாவின் 'அவளுக்குத் தெரியாத ரகசியம்' (நாவல்) !நாவல் – அவளுக்குத் தெரியாத ரகசியம்
நாவலாசிரியர்
– திருமதி ஏ.சி. ஜரீனா முஸ்தபா
பக்கங்கள் – 218
வெளியீடு – எக்மி பதிப்பகம்
விலை – 300 ரூபாய்
தபால் செலவு – 110 ரூபாய்.  |தொலைபேசி – 0115020936, 0115050983

இந்த நாவல் கிடைக்கும் இடங்கள்:-
பூபாலசிங்கம் புத்தகசாலை – கொழும்பு 11. | இஸ்லாமிக் புக் ஹவுஸ் – கொழும்பு 09.

வீட்டிலிருந்து புத்தகங்களைப் பெற்றுக்கொள்ள விரும்புவர்கள் தபால் மூலம் புத்தகத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இதுதான் – ஏ.சி. ஜரீனா முஸ்தபா, தபாலகம் ஷவெலிவிட்ட| என மணியோடர் எழுத்து அதனை கீழ்வரும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைப்பதன் மூலம் நாவலைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

A.C. Jareena Musthafa
No. 120 H, Bogahawatte Road, Welivita, Kaduwela, Sri Lanka. |  TP – 0115020936, 0115050983

குறிப்பு:- இந்த நாவல் ஏ.சி. ஜரீனா முஸ்தபாவின் ஆறாவது நூல் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

poetrimza@gmail.com