ரொறன்ரோ தமிழ்ச்சங்கம் மாதாந்த இலக்கிய கலந்துரையாடல்

“மொழிபெயர்ப்பியல் ஆய்வரங்கு”

நிகழ்வுகளைக் கண்டு களிப்போம்!ஒருங்கிணைப்பு: சின்னையா சிவநேசன்

நிகழ்ச்சி நிரல்

“அன்றாட தமிழாக்கத்தின் இன்றைய நிலவரம்”  – உஷா மதிவாணன்
“தமிழாக்கத்தில் வாசகர்களின் எதிர்பார்ப்புகள்” – சுல்பிகா இஸ்மயில்
“புனைவிலக்கிய தமிழாக்கத்தில் ஏற்படும்  பிரச்சினைகள் ”  – என்.கே.மகாலிங்கம்
“தமிழாக்கம்: வாசகர்களின் அவதானிப்புகள்” – அருண்மொழிவர்மன்
“தமிழாக்கம்: கண்ணில் பட்டதும் காதில் விழுந்ததும்” – மணி வேலுப்பிள்ளை

ஐயந்தெளிதல் அரங்கு

நாள்: 26-09-2015 | நேரம்: மாலை 3:00 முதல் 7:00 வரை |இடம்: ரொறன்ரோ தமிழ்ச்சங்கம்
3A, 5637, Finch Avenue East, | Scarborough, |M1B 5k9

தொடர்புகளுக்கு: அகில் 416-822-6316

அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்
torontotamilsangam@gmail.com