‘ஞானம்’ ஆகஸ்ட் 2011 வெளிவந்து விட்டது!

அன்புடையீர், வணக்கம்! ‘ஞானம்’ இதழ் பற்றிய கருத்துகளை அறியத்தாருங்கள்.

அன்புடன்,
தி. ஞானசேகரன்,

ஆசிரியர் ‘ஞானம்’
“பகிர்தலின் மூலம் விரிவும் ஆழமும் பெறுவது ஞானம்”
editor@gnanam.info